Evidensia remissguide

– kliniker, serviceområden och veterinärer för remisser från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

Evidensia är en del av IVC Evidensia och har över 1200 kliniker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Schweiz.

I Sverige har Evidensia:

Smådjurs- och hästkliniker

Anställda

Patientbesök per år